interlang   BIURO TŁUMACZEŃ INTERLANG  
UL. KILIŃSKIEGO 5/8A  
81-386 GDYNIA      
interlang  504 152 974      
interlang   BIURO@INTERLANG.PL       interlang  ENGLISH interlang  DEUTSCH
interlang   BIURO TŁUMACZEŃ INTERLANG   UL. KILIŃSKIEGO 5/8A   81-386 GDYNIA       interlang  504 152 974       interlang   BIURO@INTERLANG.PL       interlang  ENGLISH interlang  DEUTSCH
interlang

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Czerwiec 17, 2021

Tłumaczenie uwierzytelnione może sporządzić jedynie tłumacz przysięgły. Ma moc urzędową, z tego powodu podczas jego wykonaniu obowiązują zasady określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przekład zawiera nie tylko tłumaczenie treści pisma, czy dokumentu, ale także szczegółowy opis. Tłumacz odnotowuje, w jaki sposób sporządzał, np. na podstawie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii i opisuje podpisy, pieczęcie oraz znaki wodne, które były zawarte w danym dokumencie. Ma także obowiązek zapisania każdego wydanego tłumaczenia uwierzytelnionego do dziennika, czyli repertorium tłumacza przysięgłego, przy czym każda przetłumaczona przez niego strona, musi być opatrzona podpisem i pieczęcią. Każdy, kto wykonuje tego typu przekłady, musi figurować w rejestrze tłumaczy przysięgłych. Praca nie jest taka prosta, jakby się wydawało, ponieważ bierze on na siebie odpowiedzialność cywilną i zawodową. Przekład poświadczony pieczęcią i  podpisem tłumacza, automatycznie staje się dokumentem, niezależnie od tego, czy jest to pismo, umowa, korespondencja. Jest więc akceptowane w każdym urzędzie i firmie, jak i w sądzie, ponieważ przysięgły tłumacz jest osobą zaufania publicznego. Poświadcza jedynie oryginały dokumentów i kopie, ale potwierdzone notarialnie. Zanim zlecimy uwierzytelnienie dokumentów, Biuro tłumaczeń INTERLANG wykona bezpłatną wycenę.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczeniu uwierzytelnionemu podlegają takie dokumenty i odpisy jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka; karta i dowód rejestracyjny pojazdu; akt małżeństwa, świadectwo urodzenia, testament, akt zgonu, pełnomocnictwo, umowa o pracę, świadectwo pracy, certyfikat, akt notarialny, zaświadczenie o niekaralności, umowa spółki oraz dokumenty założycielskie firmy; pismo i zaświadczenie z urzędu; zeznanie w sądzie, wyrok etc. Lista jest o wiele dłuższa, ponieważ tłumaczenie uwierzytelnione obowiązuje przy wszystkich oficjalnych pismach i dokumentach, mających moc prawną. Poświadczenia wykonywane są nie tylko dla osób prywatnych, ale też dla firm polskich i zagranicznych. Często do polskich tłumaczy zgłaszają się kontrahenci zagraniczni, w celu uzyskania potwierdzenia zgodności z oryginałem, np. firmowych dokumentów, umów itp. Z  jego usług może skorzystać każda osoba. Warto zaznaczyć, że tłumacz przysięgły zajmuje się również przekładami ustnymi, więc jeśli jest potrzeba, uczestniczy w sprawach sądowych. Jako osoba zaufania publicznego, jest niezbędna, gdy w sprawie uczestniczy obcokrajowiec. Ustne tłumaczenia przysięgłe, konieczne są również podczas podpisywania umów w kancelarii notarialnej i zawierania związków małżeńskich w USC.

Na czym polega tłumaczenie uwierzytelnione ustne i symultaniczne?

Biuro tłumaczeń zajmuje się także poświadczeniami pisemnymi i ustnymi. Tłumaczenia ustne, potrzebne są nie tylko w przypadku aresztowań obcokrajowców i na rozprawach sądowych, ale też podczas konferencji i spotkań biznesowych, ale też na prywatnym gruncie. Zajmuje się również przekładami symultanicznymi, szeptanymi i konsekutywnymi,  oraz szeptanymi. Tłumaczenia symultaniczne sprawdzają się podczas konferencji prasowych, spotkań branżowych oraz różnego rodzaju seminariów, sympozjów, wykładów międzynarodowych itp. Odbywają się w ten sposób, że tłumacz znajduje się sam w dźwiękoszczelnej kabinie, nie mając kontaktu z mówcą. Za pomocą słuchawek odbiera komunikat w języku źródłowym i tłumaczy usłyszany komunikat na język docelowy, przekazując go za pośrednictwem mikrofonu. Osoby uczestniczące w słuchawkach odbierają tłumaczenie. Ten rodzaj tłumaczenia cechuje się wysokim stopniem trudności. Wymaga odpowiedniej wiedzy merytorycznej i bardzo dobrej w znajomości obu języków. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia dykcja, odporność na stres, podzielność uwagi, refleks i umiejętność koncentracji.

Wróć
Copyright © interlang 2020. All Rights Reserved
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem