interlang   BIURO TŁUMACZEŃ INTERLANG  
UL. KILIŃSKIEGO 5/8A  
81-386 GDYNIA      
interlang  504 152 974      
interlang   BIURO@INTERLANG.PL       interlang  ENGLISH interlang  DEUTSCH
interlang   BIURO TŁUMACZEŃ INTERLANG   UL. KILIŃSKIEGO 5/8A   81-386 GDYNIA       interlang  504 152 974       interlang   BIURO@INTERLANG.PL       interlang  ENGLISH interlang  DEUTSCH
interlang

Dlaczego powinno tłumaczyć się patenty?

Lipiec 17, 2022

Patenty umożliwiają uprawnionym wyłączne korzystanie z wynalazku na określonym terytorium. Dlaczego powinno się je tłumaczyć? Czy muszą być przekładane przez tłumaczy przysięgłych?

Czym jest patent?

Wielu przedsiębiorców w ramach swej działalności stosuje autorskie rozwiązania, na które pragną mieć wyłączność. Jeżeli spełniają one przesłanki bycia wynalazkiem, mogą być chronione patentem. Zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej, patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania – bez względu na dziedzinę techniki. Z kolei zgodnie z art. 64, przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy tłumaczenie patentu musi mieć formę tłumaczenia przysięgłego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wskazać, czym jest tłumaczenie poświadczone. Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego – mają specjalną formę i szczególną moc w postępowaniach przede wszystkim przed organami państwa. Obejmują tłumaczenia specjalistyczne, w tym prawnicze. Co do zasady kiedy dokument ma mieć znaczenie w sytuacji formalnej, w postępowaniu czy na cele regulowane prawem, konieczne będzie tłumaczenie poświadczone. Tak też jest z patentami. Jeżeli tłumaczenie patentu ma zostać wzięte pod uwagę przez jakikolwiek urząd, musi mieć formę tłumaczenie przysięgłego.

Jak wskazano w poprzednim paragrafie, patent udzielany przez UPRP jest ważny na terenie Polski. W przypadku prowadzenia działalności szerzej zakrojonej lub po prostu chęci chronienia wynalazku na szerszym terytorium, przedsiębiorcy korzystają także z patentu europejskiego czy międzynarodowego trybu patentowania. Czasami procedura wymaga wtedy przetłumaczenia samego patentu czy dokumentów z nim związanych. W innych sytuacjach naruszenie patentu i postępowanie w związku z nim toczyć może się przed obcym urzędem czy też sądem. Wtedy także konieczne okaże się tłumaczenie dokumentów patentowych.

Wróć
Copyright © interlang 2020. All Rights Reserved
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem